Mediation

Wanneer kies je voor mediation?

Het is heel menselijk dat je af en toe botst, onenigheid of ruzie hebt, ook op je werk. En dat is niet voor niets: je wilt iets van elkaar of juist niet. Naar mijn idee kan een confrontatie tussen twee of meerdere mensen tot groei leiden. Er wordt beroep op jezelf en de ander gedaan of je nu wilt of niet om naar je eigen gedrag te kijken en waarschijnlijk iets in jezelf te veranderen.

Je kunt jezelf de volgende vragen stellen: wat wil ik precies en waarom, wat is mijn (onbewuste) motivatie? Waar houd ik aan vast en bereik ik zo mijn doel? Is mijn doel mijn werkelijke doel? Gaat ons conflict over het doel of de manier waarop we dat willen bereiken? ‘C’est le ton qui fait la musique…’

Soms kan er een serieus conflict ontstaan en kom je niet verder. Dan kan een mediator uitkomst bieden.

Wat doet een mediator precies?

Een mediator begeleidt, op basis van onafhankelijkheid en onpartijdigheid, mensen die een conflict hebben met elkaar en er op eigen kracht niet uit komen om zelf een oplossing te vinden.
De ‘start’ voorwaarde is dat beide partijen tot een oplossing willen komen en daarvoor een mediator willen inschakelen. Anders is de kans op slagen of succes minimaal en dus zonde van ieders tijd en geld.

Het kan ook zijn dat de rechter heeft bepaald dat een mediator moet worden geraadpleegd.

Wanneer een mediator of advocaat?

Als partijen wel een oplossing zien, met elkaar verder willen of elkaar nodig hebben maar extra handvatten nodig hebben om elkaar te ‘verstaan’, schakel dan een mediator in.

Als partijen in een langdurig en ernstig conflict zijn beland of het conflict is dusdanig uit de hand gelopen dat een van beide partijen al ‘innerlijk’ afscheid heeft genomen en niet meer verder wil, schakel dan een advocaat in.

Voor de helderheid: een mediator is geen advocaat. Een advocaat kan wel een mediator zijn.

Hoe ziet een mediationtraject eruit?

Het is belangrijk dat de wederzijdse ‘verplichtingen’ die de mediator en de partijen met elkaar aangaan helder zijn. Kernwoorden hierbij zijn: onafhankelijk en onpartijdig, vertrouwelijkheid, geheimhouding, wat is het doel (oplossing) van het traject, de wil tot het bereiken van een werkbare oplossing voor beide partijen en praktisch: het kostenplaatje.

Het traject bestaat uit de volgende onderdelen:

• Intake
• Exploratiefase
• Onderhandelingsfase
• Besluitvormingsfase
• Afsluiting

De doelstelling en overige relevante afspraken worden vooraf in een overeenkomst vastgesteld en ondertekend door de betrokken partijen en de mediator.
Als het traject naar tevredenheid is afgerond kunnen de (nieuwe) afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of anderszins toereikend document die door de betrokken partijen wordt ondertekend.

De gesprekken zullen plaatsvinden op een neutrale locatie.

Visie op ‘conflicten’

Bij onenigheden of conflicten schuurt het en dat betekent meestal verandering. Vaak vraagt het moed en lef om uit je comfortzone te stappen en anders te handelen dan je oorspronkelijk wilde. Ik zie het als een scharnier- of ontwikkelpunten in een mensenleven. Je kunt de deur dichthouden, op een kier of open zetten en dan ontstaan er ook weer nieuwe kansen, die je wellicht niet voor mogelijk hield.

Uit eigen (levens)ervaring weet ik dat ‘conflicten’ niet altijd makkelijk zijn. Maar je leert jezelf beter kennen in meerdere opzichten en dat is ook veel waard. Als je wilt en bereid bent open te staan voor andere visies en ideeën, dan is er altijd een oplossing of nieuwe manier om verder te gaan.