Missie en visie

 

Mijn missie

Ik houd van mensen: geen twee mensen zijn hetzelfde en elk mens heeft talenten. Het is de kunst om deze talenten in te zetten en dat is de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf en de leidinggevende kan daarbij faciliteren. Ook heeft iedere afdeling of bedrijf zijn talent, kracht en zwakheden. Ik vind het belangrijk om deze (mede) inzichtelijk te maken en de mens, afdeling of het bedrijf te helpen hun krachten te bundelen en hun kwetsbare kanten onder ogen te zien en daar iets mee te doen.

Mijn visie

Ik geloof naast het hebben van een missie, visie, strategie en feiten, dat verhalen onontbeerlijk zijn voor een organisatie.

Want …. verhalen geven bezieling aan een bedrijf. Als je aan een organisatie (terug)denkt denk je aan wat je hebt meegemaakt, de bijzondere collega’s, klanten, diensten of producten die het bedrijf leverde en waar jij een aandeel in hebt gehad. Verhalen zorgen voor enthousiasme voor en verbondenheid met je baan en het bedrijf. Maar ook hoor je verhalen als een bedrijf niet optimaal presteert. En …. dat is goed. En als het goed is hangt er een verandering in de lucht.

Ik geloof dat verhalen op een andere en snelle manier inzichtelijk maken hoe het bedrijf opereert, en in mindere tijden mede in staat zijn het bedrijf weer terug te brengen naar de kern van haar bestaan en opnieuw richting kunnen geven.

Daarvoor is nodig: vertrouwen, wederzijds respect, transparantie, wil en actie.